Darr lagta hai.. buri nazron se Darr lagta hai.. buri khabron se Darr lagta hai.. chup rehne se Darr lagta hai.. apne gusse se Hatt jaa… Jeney de.. Haq hai… Udne de.. Darr lagta hai.. Unn cheekhon se Darr lagta hai.. Chup sadkon se Darr lagta hai.. Maile iraadon se Darr lagta hai.. Apne gusse […]