Amit Sahni Ki List- Vir Das, Vega Tamotia, Anindita Nayar, Kavi Shastri