Life Mein Twist Hai- Arshi Survanshi, Vaibhavi Joshi, Sahil Akhter, Aditya Shrivastava